det hållbara livet

om miljö, hälsa, mat och annat livsviktigt

Archive for the category “Klimatrapport”

Slut med förskönande statistik

I mitt arbete är statistik och tolkning och presentation av denna en väldigt viktig del. Jag vet att man kan säga mycket som är sant  genom att visa valda delar av statistik men heller inte det som presenterar verkligheten på bästa sätt. Att försköna den för att det bättre ska passa ens egna mål är ju lockande ibland men inte desto mindre moraliskt tveksamt. Tycker jag i alla fall. Hittills har tidigare regeringar – o kanske även denna – inte varit av den meningen när det gäller hur Sverige ska mäta sina utsläpp av växthusgaser. Det vi mäter är de inhemska utsläppen, dvs det som är orsakat av vad  i gör inom våra gränser. Därför har vi kunnat slå oss för bröstet och varit mäkta stolta över att utsläppen gått ned de senaste decennierna. Kruxet är bara att vi ökat vår konsumtion på flera plan oerhört mycket mer och särskilt då av importerade varor. Utsläpp som hamnat nån annanstans och som följaktligen inte syns i vår fina statistik. Bekvämt och bra eller hur? Och typ sant. Men är det egentligen det korrekta sättet att redovisa hur klimatpåverkande vi svenskar är? Absolut inte tycker 21 organisationer i Sverige – och jag med dem! – som idag skriver på DN debatt om vikten av att mäta korrekt och sätta mål utefter det. Det svider nog att se att vi inte är så duktiga som vi tycks tro men sanningen gör som bekant ont ibland. 

 

Dags för action månne?

Idag släppte FN:s klimatpanel (IPCC) sin femte rapport om klimatförändringarna i världen. För den som vill läsa hela rapporten så finns den här, där finns också en två-sidig sammanfattning om man inte orkar läsa hela. För den som tycker också det är för mycket text så har jag tagit med IPCCs fyra viktigaste budskap:

Observed Changes in the Climate System

 

Warming of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over

decades to millennia. The atmosphere and ocean have warmed, the amounts of snow and ice have diminished, sea level

has risen, and the concentrations of greenhouse gases have increased.

Drivers of Climate Change

 

Total radiative forcing is positive, and has led to an uptake of energy by the climate system. The largest contribution to total

radiative forcing is caused by the increase in the atmospheric concentration of CO2 since 1750.

Understanding the Climate System and its Recent Changes

 

Human influence on the climate system is clear. This is evident from the increasing greenhouse gas concentrations in the

atmosphere, positive radiative forcing, observed warming, and understanding of the climate system.

Future Global and Regional Climate Change

Continued emissions of greenhouse gases will cause further warming and changes in all components of the climate system.

Limiting climate change will require substantial and sustained reductions of greenhouse gas emissions.

Jag har inte följt de tidigare rapporterna annat än vad som skrivits om dem i media men det står i  alla fall klart att IPCC aldrig varit tydligare i sina s.k statements.  T.ex att det existerar klimatförändringar (no shit!), att människan påverkar klimatsystemen (no shit!) och att fortsatta utsläpp av växthusgaser driver på uppvärmningen ytterligare och det behövs omfattande minskningar av dessa gaser för minska klimatförändringarna. Som sagt, no shit!?

Jag känner så här; kanske att det nu inte längre behövs fler rapporter som visar på exakt hur mycket av klimatförändringarna som vi människor ligger bakom, eller med vilken säkerhet vi kan säga om jorden kommer värmas upp 2, 3 eller 4 grader år 2030, 2040 eller 2050. Kanske att vi alla – politiker såväl som du och jag – bara kan börja agera på allvar. Och det NU. Det skulle vara fantastiskt.

 

 

 

Post Navigation